Month: March 2014

Au Revoir!

Au Revoir!

Det är med blandade känslor jag tyvärr måste meddela att a.r.r.p. stänger butiken på Mitt Möllan. Detta betyder inte att a.r.r.p. försvinner, tvärtom! Det betyder bara att a.r.r.p. tar en liten paus från butikslivet för att fokusera mer på produktutveckling, hitta nya leverantörer och framförallt, för